user_mobilelogo

PEMULANGAN TAG RFID

  • Tag RFID hendaklah dipulangkan dalam keadaan baik sebelum pemulangan jubah. (sila rujuk gambar rajah di bawah - Kaunter 2)

PEMULANGAN JUBAH

  • Jubah hendaklah dipulangkan sebaik sahaja Majlis Konvokesyen selesai.
  • Kegagalan memulangkan jubah akan menyebabkan Ijazah/Diploma/Sijil ditahan oleh Unit Peperiksaan
  • Jubah yang hilang atau rosak akan dikenakan bayaran ganti rugi sebanyak RM250.00 setiap satu.
  • Waktu pemulangan jubah adalah selepas jam 12.00 tgh - 5.00 petang selepas selesai sidang graduan

 

pemulangan jubah