logo5lmn rasmi2020 sirim v3

Unit Pengurusan Aset dan Stor

Pengurusan Aset Dan Stor (UPAS) PIS ditubuhkan bagi menyelaras dan memastikan setiap Aset Alih Kerajaan (Harta Modal & Aset Alih Bernilai Rendah PIS) serta pengurusan Stor PIS dilaksanakan sepenuhnya mengikut ketetapan Tatacara Pengurusan Aset Alih dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan serta berasaskan prosedur-prosedur, arahan-arahan dan pekeliling yang berkuatkuasa.