jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Unit Kualiti berfungsi sebagai unit yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti di Politeknik Ibrahim Sultan. Unit Kualiti bertanggungjawab menyelaras keperluan pengiktirafan di Politeknik Ibrahim Sultan seperti  Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2015),  Akreditasi ETAC/MQA, KPI, PolyRate, EKSA dan OSH. Unit ini diwujudkan bagi memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dapat dibentuk dan mencapai objektif berpandukan kepada Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti yang ditetapkan.


Fungsi / Perkhidmatan

  • Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau sistem pengurusan kualiti (SPK) selaras dengan keperluan standard, dokumen kualiti serta peraturan yang sedang berkuatkuasa.
  • Memantau, memberi cadangan, mengenalpasti ruang dan peluang penambahbaikan secara berterusan dalam aspek pelaksanaan SPK.
  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus, bengkel dan taklimat dalam aspek SPK serta menilai keberkesanannya.
  • Menjadi rujukan organisasi bagi perlaksanaan SPK dalam memenuhi keperluan srandard dan dokumen kualiti yang berkuatkuasa.

Carta Organisasi

Carta Organisasi Unit Kualiti

kua1

 

Carta Organisasi Pengurusan Kualiti dan Pengurusan Risiko

 

kua2

 

Direktori Staff


 

Aktiviti Audit Intradeparmental 2020