logo5lmn rasmi2020 sirim v3

Kesenian & Kebudayaan

img33 senibudaya

Aktiviti kesenian dan kebudayaan memainkan peranan penting di dalam membentuk sahsiah dan jati diri pelajar.  Pelbagai aktiviti kesenian dan kebudayaan yang diadakan di PIS ini bagi membolehkan pelajar belajar dan mengenal budaya masyarakat setempat mahupun antarabangsa