Selamat Maju Jaya Mr. Rowland Anak Arah

Seluruh warga PIS merakamkan jutaan penghargaan dan ucapan terima kasih selama berkhidmat sebagai Pustakawan di Perpustakaan Ilmu Sejagat, PIS.
Selamat bertugas di Perpustakaan Negara Malaysia sebagai pegawai di Bahagian Komunikasi Korporat.
Seluruh warga PIS mendoakan kesejahteraan dan kecemerlangan tuan di tempat baharu.