ProCEED 2022 BERI PENGANUGERAHAN KEPADA STAF PIS

Sekalung tahniah kepada 2 orang Pensyarah PIS atas penganugerahan Professional Certificate for Entrepreneurship Educator (ProCEED 2021) oleh UiTM Shah Alam kepada Tn. Hj. Rafiuddin Rohani dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Pn. Azlina Ahmad dari Jabatan Rekabentuk Dan Komunikasi Visual. Smoga pengiktirafan ini bakal merancakkan lagi keusahawanan pelajar Zon Selatan.