Hantar Tiket
Portal Rasmi PIS > Sistem Maklumbalas Pelanggan Bersepadu > Hantar Tiket > Maklumbalas Pelanggan
 

Sila lengkapkan maklumat dibawah. Ruangan Wajib diisi ditandakan *

PERHATIAN ! : 1 (Satu) Tiket khusus untuk 1 (Satu) Aduan / Maklumbalas Sahaja

Sekiranya maklumat tidak diisi dengan betul dan lengkap, pihak kami berhak menolak / membatalkan tiket ini

Nama (Name): *
Email: *

Jenis Maklumbalas (Type of Feedback): *
Kategori Pelanggan (Customer Category): *
No KP: *
No Tel / HP: *
Alamat Untuk dihubungi:

Perkara(Subject): *
Butiran. (Sila nyatakan dengan lengkap)
Message
: *

Pengesahan: *

Attachments:

File upload limits

SPAM Prevention: * Which number is higher 9 or 6:

 

Sebelum Menghantar, sila pastikan maklumat di bawah dipenuhi:-
  • Semua maklumat yang diperlukan telah diisi,
    sekiranya tidak lengkap, aduan ini mungkin tidak akan diproses.
  • Semua Maklumat yang dimasukkan adalah BETUL.
We have:
  • 172.16.254.1 recorded as your IP Address
  • recorded the time of your submission

 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid