jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Unit Pengurusan Aset dan Stor

Pengurusan Aset Dan Stor (UPAS) PIS ditubuhkan bagi menyelaras dan memastikan setiap Aset Alih Kerajaan (Harta Modal & Aset Alih Bernilai Rendah PIS) serta pengurusan Stor PIS dilaksanakan sepenuhnya mengikut ketetapan Tatacara Pengurusan Aset Alih dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan serta berasaskan prosedur-prosedur, arahan-arahan dan pekeliling yang berkuatkuasa.Fungsi / Perkhidmatan

Pengurusan Aset Alih

  • Mengurus Pendaftaran Aset Alih
  • Mengurus Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Aset Alih
  • Mengurus Penyelenggaraan Aset Alih
  • Mengurus Pelupusan (Penyediaan Laporan) Aset Alih
  • Mengurus Kehilangan dan Hapuskira Aset Alih
  • Mengurus Pendaftaran Aset Tak Alih
  • Menyedia Laporan Aset Alih

Pengurusan Stor Utama

Bertujuan untuk menguruskan stok yang meliputi Penerimaan, Merekod, Penyimpanan, Pengeluaran, Pemeriksaan, Keselamatan, Kebersihan, Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira.Carta Organisasi

Direktori Staff