jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Unit Teknologi Maklumat


Fungsi / Perkhidmatan

Antara fungsi Unit UTM adalah :

  • Merancang, mengurus, menyelenggara dan segala aktiviti yang berkaitan dengan perkhidmatan Sistem Rangkaian Kampus PIS
  • Mengemaskini Portal Rasmi PIS dan memastikan kandungan portal adalah yang terkini dan sentiasa boleh diaksess.
  • Meyelenggara dan menguruskan aplikasi yang digunakan di PIS seperti SPMP, ILMU, Portal dan lain-lain.
  • Merancang, membangun, menguji ,melaksana dan menyelenggara aktiviti-aktiviti berkaitan sistem aplikasi di PIS.
  • Merancang perolehan, mengurus dan mengawalselia aset ICT di semua jabatan dan unit.
  • Memberi khidmat sokongan teknikal yang berkaitan dengan ICT kepada jabatan dan unit.