jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Unit Pengurusan Psikologi

Fungsi / Perkhidmatan

Antara perkhidmatan yang disediakan oleh UPPsi adalah merangkumi :

1. Merancang dan melaksana program berbentuk pembangunan peribadi atau perkembangan personal, sahsiah dan sosial secara lebih maksimum dan proaktif.
2. Mempromosi / menyebarkan maklumat berkaitan UPPsi kepada pelajar melalui program / aktiviti.
3. Menyediakan jaringan dan perkhidmatan antara UPPsi dengan komuniti luar.
4. Pelaksanaan program pembangunan pembelajaran pelajar seperti seminar atau bengkel berbentuk pembangunan pembelajaran .
5. Merancang dan melaksanakan program berkaitan psikologi dan kaunseling.