jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Unit Peperiksaan

 

Fungsi / Perkhidmatan

Antara fungsi dan perkhidmatan Unit Peperiksaan adalah:-

Penyediaan Kertas Peperiksaan Akhir

  •  Proses penggubalan soalan peperiksaan.
  • Semakan soalan peperiksaan akhir oleh Panel dilantik.
  • Pengurusan bank soalan bagi program yang diselaras

Pelaksanaan Peperiksaan Akhir

Dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu pada setiap hujung semester pengajian

Pemprosesan Keputusan Peperiksaan dan Penilaian Akhir

  • Keputusan peperiksaan dan penilaian akhir akan diproses dalam tempoh 2 minggu selepas peperiksaan akhir berakhir.
  • Pengumuman keputusan peperiksaan dan penilaian akhir semester secara online.

Pengurusan Persijilan Sijil / Diploma / Ijazah Sarjana Muda

  • Pengeluaran Sijil / Diploma / Ijazah Sarjana Muda kepada pelajar yang telah disahkan bergraduat oleh Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik KPT.
  • Penyediaan transkrip penuh bagi graduan

Penguatkuasaan Peraturan Peperiksaan dan Penilaian

Penguatkuasaan Peraturan Peperiksaan dan Penilaian adalah tertakluk kepada “Arahan-Arahan Peperiksaan dan Kaedah Penilaian” melibatkan perkara seperti pelanggaran arahan am peperiksaan akhir, kes-kes meniru, cubaan meniru dan memberi tiru dan sebagainya.

Pentadbiran

  • Pengesahan maklumat graduan/lulusan.
  • Pengurusan gentian sijil/diploma dan transkrip yang hilang.

 

Transkrip Sementara (Provisional Transcript)

Tatacara Permohonan Surat Tamat Pengajian

Tatacara Permohonan Transkrip Lama

Tatacara Permohonan Sijil / Diploma Dan Transkrip Gantian

Buku Arahan Peperiksaan Bagi Sarjana Muda

Buku Arahan Peperiksaan Bagi Diploma