jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Unit Khidmat Pengurusan

Maklumat umum berkenaan unit / jabatan

Unit Khidmat Pengurusan (UKP) merupakan nadi kepada kelancaran pengurusan di PIS dan menguruskan hal-hal berkaitan Pentadbiran dan Perkhidmatan serta kewangan sebagai salah satu sistem sokongan untuk pembangunan staf sokongan dan Staf Akademik, di mana UKP akan sentiasa bersedia untuk membantu serta menguruskan perkhidmatan staf akademik serta staf sokongan

Fungsi dan peranan UKP adalah bertanggungjawab kepada 3 aspek utama iaitu Pengurusan Pentadbiran,Perkhidmatan dan Kewangan, Pembangunan, Pengurusan Keselamatan,Kebersihan dan Keceriaan(3K) UKP juga berperanan membantu ke arah kesejahteraan pengurusan agar dapat berfungsi dengan baik dan dapat menyumbang ke arah kecemerlangan Politeknik.

Unit Khidmat Pengurusan diketui oleh Pegawai Eksekutif Tertinggi N36 dan dibantu oleh Penolong Akauntan W32 serta Ketua Pembantu Tadbir N22.


Objektif Unit Khidmat Pengurusan 

BERUSAHA MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG CEMERLANG KEPADA PELANGGAN MELALUI 7 PRINSIP UTAMA :

 • Jujur
 • Bertanggungjawab
 • Wawasan
 • Bekerjasama
 • Adil
 • Disiplin
 • Perihatin

BERUSAHA MEMBANGUNKAN POTENSI KAKITANGAN MELALUI PENINGKATAN KEMAHIRAN MELALUI LATIHAN

Jika terdapat sebarang pertanyaan sila hubungi :-

POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN
Km 10 Jalan Kong Kong
81700 Pasir Gudang
Johor Darul Takzim

Telefon : 07 - 261 2488
Faksimili : 07 - 261 2402


 

Fungsi / Perkhidmatan

Seksyen Pentadbiran dan Perkhidmatan

 • Seksyen ini Merancang, mengurus, menyelenggara dan segala aktiviti yang berkaitan dengan pentadbiran, perkhidmatan, pembangunan, Sistem Rangkaian Unit Khidmat Pengurusan PIS. Contohnya pengurusan Kebersihan kawasan, Keceriaan persekitaran dan Keselamatan (3K). Mengendalikan kenderaan jabatan dan urusan mengendalikan pembelian barang gunasama.   Selain itu menguruskan perkhidmatan meliputi aspek perlantikan, pengesahan, cuti kursus, laporan, Stor (penyimpanan stok), penghantaran surat dan fail induk.Seksyen ini menguruskan hal-hal berkaitan dengan kewangan. Urusan kewangan meliputi aspek gaji, pinjaman komputer, bayaran (baucer), hasil, rekod kewangan, pinjaman kenderaan, pinjaman perumahan. Unit ini bertanggunjawab dalam melaksanakan segala hasil kerajaan bagi mengelakkan Akaun Belum Terima. Antara hasil yang diperolehi ialah jualan borang politeknik, bayaran yuran pengajian elaun perjalanan, dan sebagainya.
 • Mengemaskini memastikan kandungan aplikasi portal seperti Borang keperluan staf/pelajar adalah yang terkini dan sentiasa boleh diaksess dengan mudah.
 • Memberi khidmat sokongan teknikal yang berkaitan dengan pengurusan pentadbiran kepada Jabatan dan Unit.

Seksyen Kewangan

 • Seksyen ini merancang, membangun, melaksana dan menyelenggara aktiviti berkaitan Pengurusan kewangan di PIS.
 • Urusan kewangan meliputi aspek gaji, pinjaman komputer, bayaran (baucer), hasil, rekod kewangan, pinjaman kenderaan, pinjaman perumahan. Unit ini bertanggungjawab dalam melaksanakan segala hasil kerajaan bagi mengelakan Akaun Belum terima. Antara hasil kerajaan bagi mengelakkan Akaun Belum Terima. Antara hasil yang diperolehi ialah jualan borang politeknik, bayaran yuran pengajian elaun perjalanan dan sebagainya.

Seksyen Perolehan

 • Seksyen ini berperanan merancang, melaksana dan menguruskan aktiviti perolehan Bekalan/Perkhidmatan/ Kerja bagi Tender dan Sebutharga di PIS. Termasuk penyediaan surat setuju terima dan dokumen kontrak selari dengan pekeliling kewangan yang sedia ada dan sedang berkuatkuasa.

 

Carta Organisasi

 ukp

sumbermanusia

pentadbiran

perolehan

kewangan

 

 


 

Bilik Persidangan


 

 6102020

11102020