jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Unit Keusahawanan

Unit Keusahawanan adalah unit yang bertanggungjawab menguruskan kursus dan aktiviti yang berasaskan keusahawanan. Ia memberi pendedahan kepada pelajar tentang bidang keusahawanan dan memupuk minat graduan dalam memilih profesion usahawan sebagai satu KERJAYA
Unit Keusahawanan PIS telah melakukan pelbagai usaha dan perancangan aktiviti bagi membolehkan pelajar melibatkan dalam bidang keusahawanan antaranya program keusahawanan di peringkat jabatan, Politeknik, zon sehinggalah di peringkat kebangsaan. Usaha dan aktiviti ini bagi merealisasikan pencapaian keusahawan dalam mereliasasikan dasar Pembangunan Keusahawanan Institut Pengajian Tinggi (IPT) dengan menggalak dan memantapkan pembangunan keusahawanan yang lebih terancang dan holistik di peringkat politeknik.Fungsi / Perkhidmatan

  • Merancang & melaksana program-program keusahawanan
  • Memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar PIS tentang keusahawanan
  • Menanam & membina sikap keusahawanan di dalam diri pelajar-pelajar
  • Mengadakan program inkubator keusahawanan


Carta Organisasi

carta keushawanan

 


 

Aktiviti yang telah dilakukan oleh Unit Keushawanan

Lampiran