logo5lmn rasmi2020 sirim v3

Diploma Kejuruteraan Mekanikal

Diploma Kejuruteraan Mekanikal direkabentuk meliputi disiplin bidang kejuruteraan mekanikal yang semasa dan releven beserta dengan subjek pengkhususan tambahan dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Kurikulum program yang dibangunkan adalah bagi menghasilkan graduan yang holistik. Penekanan yang seimbang diberikan terhadap aspek teori dan praktikal. Kaedah pembelajaran yang terkini termasuk pembelajaran teradun turut dijalankan. Kursus teras yang ditawarkan termasuk Engineering Mechanics, Electrical Technology, Engineering Drawing, Mechanical Workshop Practice, Workshop Technology, Computer Aided Design, Thermodynamics, Fluid Mechanics, Strength Of Materials, Pneumatic & Hydraulics, Project, Maintenance Engineering & Management, Material Science, Mechanic Of Machines, Engineering Design and Mechanical Components &Maintenance. Kursus-kursus elektif adalah Computer Aided Design 2, Control System, Instrumentation & Control, Engineering Plant Technology, Quality Control, C programming, Programmable Logic Control, Industrial Management, Diagnose & Troubleshooting for Mechanical Component, Tamadun Islam, Integrasi Malaysia and Computer Application. Kursus teras umum pula meliputi Engineering Mathematics, Engineering Science, Occupational Safety & Health dan Entrepreneurship. Kursus wajib yang ditawarkan termasuk Pengajian Malaysia, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Nilai Masyarakat Malaysia, Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Dalam Islam dan Ko-Kurikulum akan menyediakan pelajar dengan kemahiran interpersonal, sikap dan profesionalisme kearah kemajuan kerjaya mereka.

Tempoh Pengajian : 6 Semester

Sijil Perakuan Akreditasi Diploma Kejuruteraan Mekanikal


Prospek Kerjaya

Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan mekanikal yang boleh digunakan untuk pelbagai kerjaya dalam kejuruteraan mekanikal. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh oleh pelajar dari program ini akan membolehkan mereka menyertai pasaran kerja sebagai:

 • Penolong Jurutera
 • Penolong Teknikal
 • Penolong Pengurus penyelenggaraan
 • Penyelia
 • Junior Engineer
 • Pengajar Teknikal atau Pensyarah
 • Eksekutif Jualan Teknikal
 • Juruteknik
 • Eksekutif Kualiti
 • Project coordinator

Syarat Kemasukan

Lepasan SPM(Politeknik Premier)

 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Sejarah (bagi SPM tahun 2013 ke atas)
 4. Lulus Bahasa Inggeris
 5. Mendapat LIMA (5) kepujian dalam mata pelajaran berikut:

a) Bahasa Melayu
b) Mathematics
c) SATU (1) mata pelajaran berikut:

 • Additional Mathematics
 • Additional Science
 • Aplikasi Elektrik & Elektronik
 • Automotif Elektrik & Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Biology
 • Chemistry
 • Fundamental of Programming
 • Grafik Berkomputer
 • Information & Communication Technology
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Physics
 • Prinsip Elektrik & Elektronik
 • Programming and Development Tools
 • Reka Cipta
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat

d) DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya

      6. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

Maklumat Lanjut : Diploma Kejuruteraan Mekanikal
Sumber : Portal Pengambilan Pelajar Politeknik