jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Pengurusan Psikologi

 

MATLAMAT KAUNSELING

• Membantu klien bertanggungjawab ke atas dirinya.
• Memperbaiki imej diri yang negatif.
• Mengajar klien menyesuaikan diri dengan keadaan.
• Mempermudah atau menggerakkan perubahan tingkah laku.
• Membantu klien menjadi lebih produktif.
• Membimbing klien mencari dan memupuk sumber dalaman.
• Mempertingkatkan kemampuan klien membuat keputusan.
• Membantu klien mengurus masalah yang belum selesai dalam hidupnya.

TATACARA RUJUKAN PERKHIDMATAN

• Dirujuk oleh Jabatan / Unit.
• Dirujuk oleh Rakan Sekerja / Rakan Sebaya.
• Dirujuk oleh Ahli Keluarga.
• Sukarela (datang sendiri).

KAEDAH RUJUKAN PERKHIDMATAN

• Surat Rujukan / Memo Merujuk Klien oleh Jabatan dan Unit.
• Telefon.
• E-mel.
• Pemohonan Sukarela secara Walk-In / Temujanji.
• Melalui pihak ke-3 / hadir bersama ahli keluarga, rakan sekerja, dan sebagainya.