jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Fasiliti JMSK

Jabatan Matematik, Sains dan Komputer memiliki fasiliti yang lengkap untuk proses pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah kepada pelajar. Antaranya ialah 5 bilik kuliah,1 makmal sains dan 5 makmal komputer. Dengan adanya fasiliti ini pelajar dapat melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran diri secara teori dan praktikal. Adanya proses penilaian yang dijalankan dari masa ke semasa sepanjang pengajian mereka dapat meningkatkan lagi kualiti diri sebelum memasuki alam pekerjaan sebenar.Bilik Kuliah 

jmsk lap 

jmsk lap1

 

Makmal Komputer

gcl2

 

gcl1

Makmal Sains

makmal sains1

makmal sains2