Gold Awards for Piper Kaduk Sheet di World Invention Creativity Olympic 2022 Korea

Gold Awards for Piper Kaduk Sheet di World Invention Creativity Olympic 2022 Korea. Tahniah Cik Hajah Humirah Hamzah, Puan Wan Mahirah bt Wan Ibrahim dan Puan Nor Marlina bt Othman.
Penghasilan produk Piper Kadut Sheet kepada komuniti sebagai produk makanan antioksidan, industri makanan untuk mempelbagaikan pilihan makanan di pasaran dan industri pertanian untuk memaksimumkan penggunaan herba
daun, dikomersialkan dan meningkatkan nilai ekonomi.