VISCOM Challenger 7.0

JOM ikuti dan saksikan ‘VISCOM CHALLENGER 7.0’… Program yang dilaksanakan setiap semester untuk menghargai hasil kerja pelajar Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Komunikasi Visual dan Media Baharu dengan Kepujian. Program ini juga merupakan aktiviti pelajar semester akhir di Politeknik sebelum menjalani Work Based Learning (WBL) di industri selama dua semester. Ini adalah kali ke-7 program ini dijalankan dalam menyemarakkan lagi budaya penyelidikan dan inovasi di kalangan pelajar dan pensyarah di Politeknik Ibrahim Sultan pada amnya dan di Jabatan Rekabentuk dan Komunikasi Visual khasnya. Selain daripada itu, beberapa aktiviti akan diadakan bagi pengisian bermanfaat kepada semua pelajar dan program ini juga mendapat kerjasama dari rakan industri.

viscom

1 v2

v3 v5

v6