Perhimpunan Bulanan Disember 2021 PIS

Tarikh : 15 Disember 2021

Majlis Perhimpunan Bulanan Disember 2021 Politeknik Ibrahim Sultan beserta Pengisytiharan 10 Tahun Politeknik Ibrahim Sultan dan Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2020

perhimpunanDis21 15  perhimpunanDis21 13

perhimpunanDis21 12  perhimpunanDis21 11

 

perhimpunanDis21 10    perhimpunanDis21 9

perhimpunanDis21 8  perhimpunanDis21 5

perhimpunanDis21 4