logo5lmn rasmi2020 sirim v3

Kursus Pendidikan Agama / Moral 

Pengantar:

Unit ini mengendalikan modul Pendidikan Islam, Tamadun Islam dan Pendidikan Moral kepada semua pelajar Politeknik Ibrahim Sultan sebagai modul wajib.

Pelajar diberi latihan secara amali dan teori dalam semua modul.

Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral ditawarkan selama 2 semester,manakala Tamadun Islam ditawarkan selama 1 semester.Modul khas juga diperkenalkan bagi pelajar-pelajar khas untuk memenuhi objektif yang sama.

Stuktur Program :

Senarai modul akademik yang ditawarkan kepada semua pelajar Sijil (Khas) dan Diploma adalah seperti berikut:

 1. Pendidikan Islam :Semester 1 & 2 (Diploma)
 2. Pendidikan Islam Khas :Semester 1 & 2 (Sijil Kemahiran Khas)
 3. Pendidikan Moral :Semester 1 & 2 (Diploma)
 4. Pendidikan Moral Khas :Semester 1 & 2 (Sijil Kemahiran Khas)
 5. Tamadun Islam :Semester 3 & 6 (Diploma)
 6. Tamadun Islam (Khas) :Semester 4 (Sijil Kemahiran Khas)
 7. Bahasa Melayu :Semester 1 & 2 (Sijil Kemahiran Khas)
 8. Bahasa Arab :Ditawarkan untuk pelajar Jabatan Hospitaliti.

 Objektif Kursus :

1. Pendidikan Islam 1/ Pendidikan Islam1 (Khas)

 • mengetahui konsep ilmu, seterusnya mendorong mereka mengkaji,mendalami,menghayati dan memahami konsep tasawur dan aqidah Islam untuk ibadat umum supaya dapat dilaksanakan dengan betul.
 • membezakan antara ibadat-ibadat khusus dan ibadat umum supaya dapat dilaksanakan dengan betul.
 • melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan diri dan mampu menghadapi pelbagai cabaran hidup.

2. Pendidikan Islam 2/ Pendidikan Islam 2 (Khas)

 • mengetahui konsep perkahwinan, seterusnya mendorong mereka mengkaji,mendalami ,menghayati danmemahami konsep perkahwinan dalam Islam.
 • Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip Islam dalam aspek kekeluargaan.

3. Tamadun Islam

 • Memahami konsep Tamadun Islam yang sebenar.
 • Mengetahui Tamadun Islam adalah tamadun yang unggul dari segi rohani dan jasmani.
 • Mengetahui perkembangan dan keagungan Tamadun Islam di zaman Rasullah, sahabat, Bani Umaiyah, Bani Abbasiah, Monghul, Uthmaniah dan zaman moden.
 • Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip Islam dalam bidang kesenian, akhlak, kemasyarakatan, ekonomi, politik, kenegaraan dan perundangan.
 • Mengetahui tentang keupayaan dan dorongan Islam dalm memajukan bidang-bidang ilmu sains, matematik, astronomi, kimia, zoologi, geografi, pelayaran, perubatan dan senibina.

4. Pendidikan Moral 1/ Pendidikan Moral Khas 1

 • Memahami kepentingan kursus Pendidikan Moral ke arah pembentukan diri sebagaimana hasrat Falsafah Pendidikan Negara dan Wawasan Negara.
 • Memahami konsep-konsep asas moral dan perbezaan antara peraturan moral dengan peraturan agama, adat dan undang-undang.
 • Mengenalpasti dan peka terhadap isu-isu moral di Politeknik. menyuburkan tingkahlaku moral dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup.

5. Pendidikan Moral 2 / Pendidkan Moral Khas 2

 • Memahami dan peka terhadap isu-isu moral masyarakat.
 • Mengenalpasti dan peka terhadap isu-isu moral dalam profesyen yang diceburi.

6. Bahasa Melayu Khas 1

 • Membina keyakinan diri dan mempertingkatkan kefasihan dalam berbahasa supaya dapat berkomunikasi di kalangan pelajar Politeknik dan juga di alam pekerjaan.
 • Membantu pelajar bermasalah pendengaran menghadapi pembelajaran dan mempertingkatkan sahsiah.

7. Bahasa Melayu Khas 2

 • Meningkatkan keyakinan diri dan kefasihahn dalam berbahasa supaya pelajar dapat berkomunikasi di kalangan pelajar di Politeknik dan juga dalam masyarakat umum.
 • Dapat berinteraksi dengan lebih baik serta berkemahiran dalam aspek pekerjaan

 Penilaian Pelajar : Penilaian Berterusan

 • Amali/Praktikal
 • Ujian Lisan
 • Ujian ( kuiz & ujian)
 • Penyediaan tugasan
 • Pembentangan tugasan

Semua modul adalah modul wajib lulus dan penilaian adalah berbentuk penilaian berterusan.

Kursus Bahasa

English Language

The Language Programme of  Ibrahim Sultan Polytechnic

Aim :To train students to communicate (oral and written) effectively and confidently in English.

Time Allocation : For Diploma courses, English is taught in Semesters 1,2 , 3, 5 and 6. For Certificate courses, English is taught in Semesters 1, 2 and 4. For Special Needs students, English is taught in semesters 1 and 2.

Structure of Programme :

The list of subjects offered:

 1. English Language (Communicative English) :Semester 1 & 3 (Diploma).
 2. English Language (Technical and Commercial) :Semester 5 & 6 (Diploma).
 3. English Language (Technical ) :Semester 3 (Certificate).
 4. English Language (Bridging) :Programme Bridging
 5. English Language (Special Needs) :Semester 1, 2 and 4
 6. Arabic Language : Semester 1,2 and 3 (Tourism Students)
 7. English Language (Advanced Diploma): Semester 1

Sypnosis of Modules :

The topic areas of the syllabus are as follows;

COMMERCIAL ENGLISH &

COMMUNICATIVE ENGLISH

TECHNICAL ENGLISH

 

 • Study Skills
 • Oral Communication Skills
 • Reading Skills
 • Business Correspondence
 • Meeting
 • Graphs and Charts
 • Process and Procedures
 • Instructions
 • Report Writing
 • Description of Objects
 • Job Hunting Skills

 

 • Study Skills
 • Proses and Procedures
 • Instructions
 • Description of Objects and Products (Products Specification)
 • Meeting
 • Understanding and Writing Memoranda
 • Job Hunting Skills
 • Graphs and Charts
 • Report Writing
 • Oral Communication Skills
 • Letter Writing

 

Bahasa Arab

 1. Mengetahui arahan - arahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam kelas cara berkenalan serta ciri - ciri kursus bahasa arab.
 2. Dapat berbahasa dengan betul
 3. Menyatakan beberapa aspek tatabahasa yang mudah.

Penilaian Pelajar : Penilaian Berterusan

Ujian Lisan
Kuiz
Tugasan
Kertas Projek
Ujian Pendengaran 
Ujian 

All modules are compulsory to pass and the assessment is based continuous assesment

 • Jabatan Pengajian Am(JPA) telah dianugerahkan Zon Terbaik EKSA (Zon Kiwi) bagi Audit Dalaman EKSA Bilangan 2/2018
  jpa1

 • JPA juga telah dianugerahkan Sudut EKSA Terbaik bagi Audit Dalaman EKSA Bilangan 1/2018
  jpa2

 • Zon Kiwi juga telah memenangi Pertandingan EKSA Tahun 2020 bagi kategori Pantri Zon Terbaik
  jpa3